Święte - Działka na sprzedaż
Powierzchnia: 9604m2
Cena: 250 000 PLN Cena za m²: 26 PLN

Agent prowadzący

Zenon Niżyński

Numer licencji: 4421

Tel.: 605109414

Tel.: 605109414

biuro@partner.nieruchomosci.pl

Wyślij zapytnie

Vv

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych... Rozwiń

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Opis nieruchomości

Okolice Środy Śląskiej działka budowlana nr 202 o powierzchni 9604,00  m2 pod zabudowę jednorodzinną z możliwością usług. Odległość do infrastruktury  253 m- prąd, woda, KS.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/
U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe :
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w układzie wolnostojącym,
b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
c) usługi podstawowe,
d) pracownie artystyczne,
e) kultura,
f) sport i rekreacja,
g) turystyka,
h) zdrowie i opieka społeczna,
i) wychowanie i nauczanie;
2) uzupełniające:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów,
c) wody powierzchniowe,
d) infrastruktura drogowa,
e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej,
z zastrzeżeniem pkt 2,
2) istniejące budynki i budowle wykraczające całkowicie lub częściowo poza nieprzekraczalną
linię zabudowy nie mogą być, w tej części lub całości rozbudowywane, a jedynie remontowane;
3) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej;
4) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m;
5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3, przy czym trzecia
kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
6) obszar zabudowany nie może przekraczać 60% powierzchni działki budowlanej;
7) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury
technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza się z przyległych dróg dojazdowych, lokalnych,
wewnętrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się dojazd do terenu 3MN/U od drogi 2KDL oraz przyległej drogi spoza obszaru
planu. Oferta kierowana jest dla Inwestorów i Deweloperów.
Inwestycja zakupu działki jest lepsza od lokaty bankowej.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Oferta wysłana z programu IMO dla biur nieruchomości

Dodatkowe informacje

Numer oferty:66

Powiat:średzki

Gmina:Środa Śląska

Miasto:Święte

Cena: 250 000 PLN

Cena za m²: 26 PLN

Powierzchnia: 9 604m²

Typ:inwestycyjna

Forma własności:własność

Droga dojazdowa:polna

Przeznaczenie:budownictwo jednorodzinne

Szarokość działki:57 m

Długość działki:168,5 m

Bez prowizji:Tak

Lokalizacja nieruchomości na mapie

Designed by Possible
Polityka prywatności