DZIAŁKA BUDOWLANA ŚWIĘTE

średzki, Środa Śląska, Święte

350 000 PLN
9 527 m2
37 PLN /m2

Opis oferty

Okolice Środy Śląskiej działka budowlana nr 202 o powierzchni 9604,00 m2 pod zabudowę jednorodzinną z możliwością usług. Odległość do infrastruktury 253 m- prąd, woda, KS.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/
U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe :
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wyłącznie w układzie wolnostojącym,
b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
c) usługi podstawowe,
d) pracownie artystyczne,
e) kultura,
f) sport i rekreacja,
g) turystyka,
h) zdrowie i opieka społeczna,
i) wychowanie i nauczanie;
2) uzupełniające:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów,
c) wody powierzchniowe,
d) infrastruktura drogowa,
e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej,
z zastrzeżeniem pkt 2,
2) istniejące budynki i budowle wykraczające całkowicie lub częściowo poza nieprzekraczalną
linię zabudowy nie mogą być, w tej części lub całości rozbudowywane, a jedynie remontowane;
3) obowiązujące linie zabudowy w odległości 6m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej;
4) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m;
5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż 3, przy czym trzecia
kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;
6) obszar zabudowany nie może przekraczać 60% powierzchni działki budowlanej;
7) co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych na infrastrukturę drogową i urządzenia infrastruktury
technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza się z przyległych dróg dojazdowych, lokalnych,
wewnętrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszcza się dojazd do terenu 3MN/U od drogi 2KDL oraz przyległej drogi spoza obszaru
planu. Oferta kierowana jest dla Inwestorów i Deweloperów.
Inwestycja zakupu działki jest lepsza od lokaty bankowej.


Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.
Zobacz

Informacje

Numer oferty66
Typ transakcjiSprzedaż
Cena350 000 PLN
Powierzchnia9 527 m2
Cena za m237 PLN / m2
Przeznaczeniebudownictwo jednorodzinne
Typ działkiinwestycyjna
Szerokość57
Długość168.5
Typ ogrodzeniabrak
Typ drogipolna
Liczba kondygnacji3
Powierzchnia zabudowy60
Forma własnościwłasność
Wysokość min.12
Położenie i wygląd działkipusta

Informacje dodatkowe

  • Wypis z planu zagosp.

Plany

średzki, Środa Śląska, Święte